Ochrana osobních údajů 26 January 2024 By Lukáš Březina

Úvod

V Stomatologii Prosek si velmi vážíme soukromí a bezpečnost osobních údajů našich pacientů. Tato zásada ochrany osobních údajů popisuje, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme, jak jsou chráněny a jaké máte možnosti ohledně vašich údajů. Naše praxe je v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů a usilujeme o nejvyšší možnou transparentnost v našich postupech.

Při poskytování zubní péče shromažďujeme a zpracováváme různé typy osobních informací, včetně, ale neomezeně na, jméno, kontakt, zdravotní historii a další relevantní údaje potřebné pro kvalitní poskytování našich služeb. Všechny tyto informace jsou zpracovány s důrazem na jejich bezpečnost a ochranu, používáme přitom moderní technologická a organizační opatření.

Ochrana a zpracování osobních údajů

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Implementovali jsme rozsáhlé bezpečnostní opatření, které zahrnují fyzické, technické a administrativní kontroly a procesy na ochranu vašich údajů před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou nebo poškozením. Veškerý přístup k vašim osobním údajům je omezen a regulován v souladu s platnými zákonnými předpisy a našimi interními politikami.

Zpracování vašich osobních údajů probíhá pouze za účelem poskytování zubní péče, a to na základě vašeho souhlasu, popřípadě na základě jiného právního důvodu stanoveného v příslušných právních předpisech. Vaše údaje jsou zpracovávány transparentně, vždy s ohledem na účel jejich zpracování a nejsou sdíleny s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu, kromě případů, kdy je to vyžadováno zákonem nebo je to nezbytné pro poskytování zdravotní péče.

Práva subjektů údajů

Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, opravu nebo vymazání vašich údajů, omezení zpracování nebo námitku proti zpracování vašich údajů. Také máte právo na přenositelnost údajů. Pro realizaci těchto práv nás můžete kdykoliv kontaktovat pomocí emailu na [email protected]. Snažíme se vždy řešit vaše požadavky a dotazy s maximální péčí a respektem k vašemu soukromí.

Pro další otázky týkající se ochrany osobních údajů nebo pokud máte pocit, že vaše práva jsou porušována, můžete se obrátit přímo na majitele kliniky:

  • Jméno: Caspian Aldridge
  • Adresa: 140 William St, Perth WA 6000, Austrálie
  • Email: [email protected]

Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhražujeme si právo kdykoliv aktualizovat nebo upravit tyto zásady ochrany osobních údajů podle potřeby a podle změn v platné legislativě. Všechny změny budou uveřejněny na našich webových stránkách a v případě významných změn vás budeme informovat přímo.

Poslední aktualizace těchto zásad proběhla dne: dd.mm.rrrr (datum bude aktualizováno podle poslední úpravy).

Say something