GDPR 26 January 2024 By Lukáš Březina

Ochrana a zpracování osobních údajů

Naše zubní klinika Stomatologie Prosek si velmi váží důvěry našich pacientů a zavazuje se k ochraně osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Zpracováváme osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb v oblasti dentální péče, včetně záznamů o vašich návštěvách, léčbě a platbách. Tyto údaje zahrnují jméno, příjmení, kontaktní informace, zdravotní historii a další informace související s poskytovanou péčí.

Osobní údaje jsou shromažďovány s účelem zajištění kvalitní dentální péče, správy vašeho účtu u nás a komunikace s vámi ohledně našich služeb, změn v poskytované péči nebo vašich schůzek. Zavazujeme se, že tyto informace budou zpracovávány transparentně, pouze pro vymezené účely, a budou chráněny proti neoprávněnému přístupu nebo zneužití. Všechny osobní údaje jsou uchovávány v souladu s právními požadavky a jsou zničeny, jakmile přestanou být nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany vašich osobních údajů, neváhejte kontaktovat našeho správce osobních údajů, pana Caspiána Aldridge, prostřednictvím emailu [email protected]. Pan Aldridge je také odpovědný za zajištění dodržování všech aspektů ochrany osobních údajů v naší klinice. Vaše osobní údaje jsou v bezpečí a jsou zpracovávány výhradně za účelem, pro který byly shromážděny, a jsou přístupné pouze autorizovanému personálu naší kliniky.

Kontaktní informace správce

Jméno: Caspian Aldridge
Adresa: 140 William St, Perth WA 6000, Australia
Email: [email protected]

Say something