Právní dokumentace
26 January 2024
By Lukáš Březina

Podmínky služby

Podmínky služby webových stránek Stomatologie Prosek poskytují důležité informace o pravidlech používání stránek, ochraně osobních údajů, nabízených službách a právech a povinnostech uživatelů. Je nezbytné, aby všichni návštěvníci a klienti stránek tyto podmínky pečlivě přečetli a porozuměli jim.